Go Home!

Go Home to wystawa składająca się z pięciu napisów tworzących multimedialną instalację. Jest pierwszym podsumowaniem dziewięciu lat działań Stefana Kornackiego w ramach Inscription Project. To cykl projektów skupionych wokół zdemontowanych z dachów napisów
oraz neonów. Przemieszczając się po Europie, tworzyły nowe pola znaczeniowe – będąc głównym elementem wielu instalacji, happeningu czy performansów. Z udziałem APATORA i ELANY – liter uratowanych z nieistniejących fabryk – powstała multimedialna instalacja Ustawka, będąca historią o konflikcie lokalnych drużyn, istniejących kiedyś przy tych zakładach. Demontaż warszawskiego neonu UNIWERSAM GROCHÓW stał się spektaklem, podobnie, jak w przypadku jego toruńskiego odpowiednika. Zapomniane litery słynnego hotelu VICTORIA zostały pokazane w otoczeniu ruin miasta w ramach wystawy Things To Come w Lizbonie. Ich pojawienie się w Portugalii stało się sensacją dla mieszkańców stolicy, którzy dowiadując się z mediów o jej istnieniu, byli zaskoczeni faktem, że po czterech latach od demontażu odnalazła się aż tak daleko. Zazwyczaj są to obiekty skazane na zezłomowanie. Audiowizualna instalacja będzie rozmową, czasem nawet intensywną kłótnią między napisami,
opowiadającymi ze swojej perspektywy o zmaganiach artysty towarzyszących w realizacji projektów, w których brały udział.

 Stefan Kornacki, Go Home! / Do domu!, 2017, instalacja multimedialna  
Składająca się z czterech uratowanych napisów:

Apator z nieistniejącej fabryki przy ul. Żółkiewskiego w Toruniu (rok powstania
Uniwersam ze Społecznego Domu Handlowego w Toruniu (jeszcze nie wyburzony)/wyprodukowany w 1980 roku
Elana z niestniejącej fabryki przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie / wyprodukowana w  1968 roku
Victoria z warszawskiego hotelu Victoria /wyprodukowana w  1976 roku
+ dokumentacja z wybranych działań Inscription Project

The Go Home is an exhibition consisting of five inscriptions that form the multimedia installation. This is a summary of the first nine years of Stefan Kornacki’s activities within the Inscription Project. It is a series of projects centered around the inscriptions and neons dismounted from roofs. While shifting around Europe, they created new fields of meaning – being a major
part of many installations, happenings and performances. With the input of APATOR and ELANA – letters rescued from the non-existent factories, there was established the Ustawka [Hooligans pre-arranged fight] multimedia installation, which is a story about the conflict of local sport clubs, once associated with these factories. The dismounting of the Warsaw UNIWERSAM GROCHÓW neon has become a spectacle, just as in the case of similar neon in Toruń. The forgotten letters of the famous VICTORIA hotel have been exhibited in the surrounding  of city ruins within the exhibition Things To Come in Lisbon. Their appearance in Portugal became a sensation for the residents of the capital of Poland who finding out from the
media about their existence, were surprised by the fact that four years after the dismounting they have turned up so far away. Typically, these objects are destined for scrapping. The audiovisual installation will be a conversation, sometimes intense quarrel between inscriptions narrating, from their perspective, about the struggles of the artist during the implementation of projects in which they participated.

Koordynacja: Paulina Kuhn / Produkcja: Wojciech Rumiński
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń 2017